Faunus~Dogfood~Sponsor

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Faunus, een vooraanstaand merk in hoogwaardige hondenvoeding, onze hoofdsponsor is geworden!

Als een toegewijd Diamanten partner in de bevordering van de gezondheid en het welzijn van onze prachtige Duitse Doggen, brengt Faunus een schat aan expertise en passie voor voeding met zich mee.

Daarom zetten we deze graag effe in de kijker:

Waarom Faunus?

1. Kwaliteit Voorop:Faunus staat bekend om zijn toewijding aan het leveren van voeding van topkwaliteit. Hun producten zijn samengesteld met hoogwaardige ingrediënten, zorgvuldig geselecteerd om te voldoen aan de unieke behoeften van onze Duitse Doggen.

2. Wetenschappelijke Benadering:Met een wetenschappelijke benadering bij het ontwikkelen van voeding begrijpt Faunus de specifieke voedingsbehoeften van grote rassen zoals de Duitse Dog. Ze streven naar uitgebalanceerde formules die bijdragen aan een optimale gezondheid en welzijn.

3. Oog voor Individuele Behoeften:Faunus begrijpt dat elke hond uniek is. Daarom bieden ze diverse voedingskeuzes om tegemoet te komen aan de individuele behoeften van Duitse Doggen, of het nu gaat om puppies in volle groei, volwassen honden met een actieve levensstijl, of senioren die specifieke zorg nodig hebben.

4. Community Betrokkenheid:Faunus deelt onze passie voor de Duitse Dog en is betrokken bij de hondenliefhebbersgemeenschap. We kijken uit naar gezamenlijke activiteiten en initiatieven om onze leden te ondersteunen en de band tussen eigenaren en hun prachtige Duitse Doggen te versterken.


We willen Faunus hartelijk bedanken voor hun steun aan de Belgische Duitse Doggen Club en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.

Samen gaan we verder met het bevorderen van de gezondheid, het geluk en het welzijn van onze geliefde Duitse Doggen.

Nous sommes ravis d'annoncer que Faunus, une marque leader en nourriture pour chiens de haute qualité, est devenue notre sponsor principale !

En tant que partenaire Diamant engagé dans la promotion de la santé et du bien-être de nos magnifiques Dogues Allemands, Faunus apporte une richesse d'expertise et de passion pour la nutrition.

C’est pourquoi nous souhaitons mettre en avant ceci :

Pourquoi Faunus ?

1. La qualité avant tout: Faunus est connu pour son engagement à fournir une nutrition de qualité supérieure. Leurs produits sont formulés avec des ingrédients de haute qualité, soigneusement sélectionnés pour répondre aux besoins uniques de nos Dogues Allemands.

2. Approche scientifique : Adoptant une approche scientifique pour développer la nutrition, Faunus comprend les besoins nutritionnels spécifiques des grandes races telles que le Dogue Allemand. Ils recherchent des formules équilibrées qui contribuent à une santé et un bien-être optimaux.

3. Attention aux besoins individuels : Faunus comprend que chaque chien est unique. C'est pourquoi ils proposent une variété de choix nutritionnels pour répondre aux besoins individuels des Dogues Allemands, qu'il s'agisse de chiots en pleine croissance, de chiens adultes ayant un mode de vie actif ou de seniors nécessitant des soins spécifiques.

4. Implication communautaire: Faunus partage notre passion pour le Dogue Allemand et s'implique dans la communauté des amoureux des chiens. Nous attendons avec impatience des activités et des initiatives conjointes pour soutenir nos membres et renforcer le lien entre les propriétaires et leurs magnifiques dogues danois.

Nous tenons à remercier Faunus pour son soutien au Club Belge du Dogue Allemand et nous nous réjouissons d’une collaboration fructueuse.

Ensemble, nous continuerons à promouvoir la santé, le bonheur et le bien-être de nos bien-aimés Grands Danois.