Activiteiten / Activités

Onze club organiseert een scala aan evenementen die speciaal zijn ontworpen om eigenaren en liefhebbers van Duitse Doggen samen te brengen.

Hier vindt u een overzicht van de diverse activiteiten die wij jaarlijks trachten te organiseren:


 •  Duitse Doggen Clubmatch (februari)

Een van de hoogtepunten elk jaar is onze Duitse Doggen Clubmatch. Deze wedstrijd biedt een geweldige kans voor eigenaren om hun honden te presenteren en deel te nemen aan een vriendelijke competitie. Er zijn telkens mooie prijzen te winnen en de titels

Clubkampioenen en Junior Clubkampioenen per kleurslag. 

De clubmatch is niet alleen een spannende gebeurtenis voor de deelnemers, maar ook een perfecte gelegenheid voor bezoekers om de schoonheid en het karakter van de Duitse Doggen te bewonderen en informatie in te winnen. Deelname is exclusief voor de Duitse Doggen van clubleden. 


 • Dog van het Jaar (uitreiking op AV in maart)

Tijdens het jaarlijkse Dog van het Jaar evenement eren we de meest opvallende Duitse Doggen van het afgelopen jaar. Dit evenement erkent honden die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd in shows, gehoorzaamheid, sport en andere activiteiten. 

De categorieën zijn: Belgische hoop, Strafste Dog, Slimste Dog, Belgische Show Dog, Internationale Show Dog


 • Wandelingen (lente /herfst)

Onze club heeft het geluk leden te hebben die wandelingen mee inelkaar boxen in verschillende mooie gebieden door heel België. Deze wandelingen zijn een uitstekende manier om in een ontspannen en informele setting andere eigenaren en hun Doggen te ontmoeten. Het is een ideale gelegenheid voor socialisatie, zowel voor de honden als voor hun eigenaren, terwijl we genieten van de prachtige natuur.


 • Duitse Dogen Rasspeciale (augustus)

De Duitse Dogen Rasspeciale  is een prestigieuze show die uitsluitend is gewijd aan het ras. Hier komen de beste Duitse Doggen van binnen en buiten België samen om deel te nemen aan een competitieve en toch collegiale sfeer. Deze show trekt vaak internationale deelnemers en internationale keurmeesters, wat zorgt voor een hoog niveau van expertise en enthousiasme. Er zijn dan ook CAC-punten te verdienen die tellen voor het Belgisch Kampioenschap. 


   • Lezingen en Workshops

   Naast sociale en competitieve evenementen bieden we ook educatieve lezingen en workshops. Experts op het gebied van gezondheid, gedrag en training van Duitse Doggen delen hun kennis en inzichten. Deze sessies zijn waardevol voor zowel nieuwe eigenaren als ervaren fokkers, omdat ze praktische tips en diepgaande informatie bieden om het welzijn van onze honden te bevorderen.
   We kijken ernaar uit u en uw Duitse Dog te verwelkomen op een van onze aankomende activiteiten!


   Notre club organise une gamme d'événements spécialement conçus pour rassembler les propriétaires et les amateurs de Dogues Allemands.

   Voici un aperçu des diverses activités que nous essayons d'organiser chaque année :


   •  Clubmatch des Dogues Allemands (février)
    L'un des moments forts chaque année est notre Clubmatch des Dogues Allemands. Ce concours offre une excellente opportunité aux propriétaires de présenter leurs chiens et de participer à une compétition amicale. De beaux prix sont à gagner et les titres de Champion de Club et Champion Junior de Club par variété de couleur sont décernés. Le clubmatch n'est pas seulement un événement excitant pour les participants, mais aussi une occasion idéale pour les visiteurs d'admirer la beauté et le caractère des Dogues Allemands et de s'informer. La participation est exclusivement réservée aux Dogues Allemands des membres du club.


   •  Dogue de l'Année (remise des prix lors de l'AG en mars)
    Lors de l'événement annuel Dogue de l'Année, nous honorons les Dogues Allemands les plus remarquables de l'année écoulée. Cet événement reconnaît les chiens qui ont réalisé des performances exceptionnelles dans les expositions, l'obéissance, le sport et d'autres activités. Les catégories sont : Espoir Belge, Dogue le Plus remarquable, Dogue le Plus Intelligent, Dogue de Show Belge, Dogue de Show Internationa

   l

   • Balades (printemps / automne)

   Notre club a la chance d'avoir des membres qui organisent des balades dans différentes belles régions de toute la Belgique. Ces balades sont une excellente manière de rencontrer d'autres propriétaires et leurs Dogues dans un cadre détendu et informel. C'est une occasion idéale pour la socialisation, tant pour les chiens que pour leurs propriétaires, tout en profitant de la magnifique nature.


   •  Spéciale de Race des Dogues Allemands (août)
    La Spéciale de Race des Dogues Allemands est un spectacle prestigieux exclusivement dédié à la race. Ici, les meilleurs Dogues Allemands de Belgique et d'ailleurs se réunissent pour participer dans une atmosphère compétitive et collégiale. Cette exposition attire souvent des participants et des juges internationaux, garantissant un haut niveau d'expertise et d'enthousiasme. Des points CAC peuvent être gagnés, comptant pour le Championnat de Belgique.


   • Conférences et Ateliers
    En plus des événements sociaux et compétitifs, nous offrons également des conférences éducatives et des ateliers. Des experts dans les domaines de la santé, du comportement et de l'entraînement des Dogues Allemands partagent leurs connaissances et leurs perspectives. Ces sessions sont précieuses pour les nouveaux propriétaires ainsi que pour les éleveurs expérimentés, offrant des conseils pratiques et des informations approfondies pour favoriser le bien-être de nos chiens.


   Nous avons hâte de vous accueillir, vous et votre Dogue Allemand, à l'un de nos prochains événements !

   Contact