RICHTLIJNEN CERTIFICAAT CONFORMITEIT AAN DE RASSTANDAARD ( KMSH )

Minimumleeftijd 9 maanden


1. Het certificaat “Conformiteit aan de Rasstandaard” kan ook gedownload worden via www.kmsh.be (in uw e-loket – Nuttige Documenten)


2. De eigenaar vult het certificaat duidelijk leesbaar en volledig in en ondertekent de gegevens

3. De eigenaar overhandigd vóór de keuringen het volledig ingevuld en ondertekend certificaat aan de ringcommissaris.

4. De keurmeester controleert de identificatie van de hond vooraleer deze te keuren.

5. De identificatie vastgesteld bij de hond moet overeenstemmen met de identificatie vermeld op het door de eigenaar ingevuld en ondertekend certificaat.

6. Indien de gegevens vermeld op het certificaat niet overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het inschrijvingsformulier en/of indien de identificatie ontbreekt, kan het certificaat niet gevalideerd worden.

7. Het certificaat “Conformiteit aan de Rasstandaard” wordt enkel toegekend aan honden die officiëel bij de KMSH geregistreerd zijn; indien de aanvraag voor registratie in behandeling is, kan het attest "onder voorbehoud" toegekend worden.

8. Het door de keurmeester ondertekende certificaat moet de dag zelf gevalideerd worden door middel van een stempel, aan te brengen door de organisator van de manifestatie tijdens dewelke het certificaat uitgereikt werd.

 

VOORWAARDEN BDDC

Alle fokdieren (reuen en teven) moeten een foktoelating van de B.D.D.C. of selectie verwerven.

Reuen en teven die minstens 2 (twee) maal "uitmuntend" en 1 (één) maal "zeer goed" hebben behaald op erkende Belgische tentoonstellingen zijn vrijgesteld van het verwerven van deze toelating mits het leveren van een schriftelijk bewijs door de eigenaar. De foktoelating kan verworven worden op een speciale gelegenheid ingericht door de club. 

Namelijk:
- een bestuursvergadering of een vergadering van de Fok- en Adviescommissie;
- de Algemene Ledenvergadering;
- de Internationale Duitse Doggendag;
- de Familiedoggendag;
- de Rasspeciale;
- of uitzonderlijk thuis bij de eigenaar (mits schriftelijke aanvraag gericht aan het secretariaat van de club).
 

  • De selectie kan verworven worden op de selectiedag die 1 maal per jaar georganiseerd wordt tijdens de Internationale Duitse Doggendag of Rasspeciale. Honden die geslaagd zijn voor de selectie zijn vrijgesteld van het behalen van het attest “Toelating tot de LOSH-fok” (cf. supra).
     
  • Eu.D.D.C.-aankeuring: enkel noodzakelijk voor dekreuen die ook in het buitenland dekken. De fokdieren die een Eu.D.D.C.-aankeuring willen verwerven kunnen dit tijdens de Internationale Duitse Doggendag of de Rasspeciale. Deze honden moeten naast de DNA- analyse (cf. supra) ook gescreend zijn op HD.

Sponsors